2006-04-15

Nu!!!

Tindra är den mest exemplariska föderskan. Hon har så här långt nedkommit med:

kl 21.34 en maskad hona på 105 gram
kl 21.42 en maskad hona på 89 gram
kl 21.55 en mönstrad blåpadde hona på 99 gram

Bebbarna är pigga och har hittat tutten, men nu återstår det kritiska första dygnet.

Inga kommentarer: